Aktuellt

Lagom till Jul kommer ett nytt nummer av DIS-kutabelt

diskutabelt_4_2016Inom kort får du som är medlem årets fjärde utgåva av vår medlemstidning DIS-kutabelt. 

Den här gången kan du bland annat läsa om:

  • Lenas kartskola del 2 som handlar om hur du kan använda Google Earth tillsammans med Disgen
  • Tips om konvertering från Disgen 8.2 till Disgen 2016
  • DISBYT-spalten och våra nya DISBYT-ombud
  • Reportage från träffen Slægt og Data, DIS Helsingør
  • DIS funktionärsträff i Linköping
  • Reportage från Höstmötet i Hässleholm 

 

Nu kan du enklare uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret

På DIS hemsida finns nu en avdelning som heter "Självservice för medlemmar", där du kan se och ändra dina uppgifter, få information om inloggningar och lösenord, anmäla adressändring och mycket annat.

Nu har vi fått två nya Disbyt-ombud

Kent Hektor från Ystad och Ragnar Dyrlund Kristiansen är våra nya Disbyt-ombud. 

En presentation av ombuden kommer i nästa nummer av DIS-kutabelt.

Du kan läsa mer om Disbyt på denna sida.

DIS-träffen med Slægt og Data DIS-Helsingør

Vårt träff blev välbesökt. Under dagen fick deltagarna vägledning om hur man släktforskar i Danmark och i Sverige. Ett reportage om arrangemanget kommer i nästa nummer av DIS-kutabelt. 

Intresset för släktforskning över Öresund är stort och vi räknar med att återkomma med information om hur man går till väga för att släktforska på den andra sidan Öresund.