Aktuellt

Första uppdateringen av Disgen 2016 är här

Uppdatering 1 är klar i dagarna och kommer som en automatisk uppdatering till er som redan har Disgen 2016. Om du har bråttom får du gå du till Disgens hjälpmeny och söka efter uppdateringar.

Du som ännu inte skaffat Disgen 2016 kan gå till https://www2.dis.se/disgen och hämta uppdateringen för att prova fullversionen gratis under 30 dagar.

Släktforskardag i Helsingør

DIS-Syd och DIS-Helsingør planerar en gemensam släktforskardag, lördagen den 29 oktober i Helsingør.

Vi kommer då att gå igenom huvudlinjerna för hur man i Danmark respektive Sverige får tillgång till register m.m. på nätet och mycket annat.

Mer information, program samt intresseanmälan kommer i slutet av augusti.

Vill du bli Disbyt-ombud?

Vårt Disbyt-ombud i DIS Syd, Christer Thörn behöver en kollega i jobbet. Är du intresserad kontakta Christer på tfn 0709-967 687 eller föreningens ordförande Jan Nilsson, tfn 076-789 57 88.

Disbyt är en del av Föreningen DIS verksamhet, en databas där släktforskare kan hjälpa varandra. För närvarande innehåller databasen 35,1 miljoner poster som medlemmarna skickat till Disbyt från sina släktforskarprogram. Databasen ger rika möjligheter för medlemmarna att söka efter förfäder.

DIS har ett antal Disbyt-ombud som arbetar med att behandla medlemmarnas inskickade Disbytutdrag. Det är med dessa arbetsuppgifter som Christer skulle behöva hjälp av en kollega inom DIS Syds område, Skåne, Blekinge och södra Halland.

Disbytutdragen kommer till ombuden med e-post. Ombuden har ett dataprogram för rättningar, kontroller och bearbetningar av de inskickade Disbytutdragen. Resultatet skickar ombuden därefter till medlemmen med anvisningar om hur resultatet ska tolkas.

Nu kommer snart Diskutabelt nr 2/2016

Så här lagom inför sommaren kommer våra medlemmar att få ett nytt nummer av vår tidning.

I numret finns första delen av vår kartskola, hur du använder kartfunktionen i Disgen, av vår kartspecialist Lena Ringbrant Ekelund.

Hur man som släktforskare kan använda domstolsarkiven, Skåne som självständigt rike och reportage från olika aktiviteter, är några smakprov på innehållet.