Aktuellt

DIS-träffar i Lund

I september arrangerar vi två DIS-träffar i Lund. Träffen den 4 september handlar om hur du kommer i gång med Disgen 2016. Temat för träffen den 25 september är hur du kan använda de nya översikterna i Disgen 2016.

För mer information om träffarna, se kalendariet.

Studiecirkel i Lund och Distansutbildning i Disgen

Bengt Kjöllerström inbjuder till en studiecirkel om hur du kommer ingång med Disgen 2016 och hur du gör en antavla. Läs mer i det aktuella inlägget under "Aktuellt".

I Bengt Kjöllerströms regi anordnas två distansutbildningar i Disgen 2016. Den ena handlar om Disgen 2016, den andra om hur man gör en släktbok med hjälp av Disgen. Läs mer i det aktuella inlägget under "Aktuellt".

Lär dig grunderna i Disgen 2016

Till hösten arrangerar vi tillsammans med Folkuniversitetet en studiecirkel om grunderna i Disgen 2016. Cirkeln är på fem träffar och hålls i Kristianstad. Du har med dig en egen dator och ska ha skaffat dig Disgen 2016.

Cirkeln startar preliminärt den 20 september, kl. 17:30 - 20:00 hos Folkuniversitetet, Föreningsgatan 2, 5 tr. i Kristianstad.

Deltagaravgift: 1 055 kronor, exklusive utbildningsmaterial.

Är du intresserad eller vill veta mer, kontakta Mats J Larsson tfn 044-12 63 91 eller via mats@dis-syd.se.

Anmälan gör du till Folkuniversitetet, Kristianstad: www.folkuniversitetet.se/kristianstad eller på tfn 044-20 76 45.

Disgen 2016 – studiecirkel

Vi planerar en studiecirkel till hösten om grunderna i Disgen 2016 tillsammans med ABF i Ronneby.

Cirkeln är på fem träffar och du använder din egen dator på vilken du ska ha Disgen 2016 installerat.

Plats: ABF i Ronneby. Tider m.m. bestäms tillsammans med deltagarna.

Kontakta Staffan Knös om du är intresserad eller vill veta mer:
e-post: staffan@dis-syd.se eller
tfn: 070-595 13 38.

Släktforskardag i Helsingør

DIS-Syd och DIS-Helsingør planerar en gemensam släktforskardag, lördagen den 29 oktober i Helsingør.

Vi kommer då att gå igenom huvudlinjerna för hur man i Danmark respektive Sverige får tillgång till register m.m. på nätet och mycket annat.

Mer information, program samt intresseanmälan kommer i slutet av augusti.

Vill du bli Disbyt-ombud?

Vårt Disbyt-ombud i DIS Syd, Christer Thörn behöver en kollega i jobbet. Är du intresserad kontakta Christer på tfn 0709-967 687 eller föreningens ordförande Jan Nilsson, tfn 076-789 57 88.

Disbyt är en del av Föreningen DIS verksamhet, en databas där släktforskare kan hjälpa varandra. För närvarande innehåller databasen 35,1 miljoner poster som medlemmarna skickat till Disbyt från sina släktforskarprogram. Databasen ger rika möjligheter för medlemmarna att söka efter förfäder.

DIS har ett antal Disbyt-ombud som arbetar med att behandla medlemmarnas inskickade Disbytutdrag. Det är med dessa arbetsuppgifter som Christer skulle behöva hjälp av en kollega inom DIS Syds område, Skåne, Blekinge och södra Halland.

Disbytutdragen kommer till ombuden med e-post. Ombuden har ett dataprogram för rättningar, kontroller och bearbetningar av de inskickade Disbytutdragen. Resultatet skickar ombuden därefter till medlemmen med anvisningar om hur resultatet ska tolkas.